Shalarth Login About Shalarth Notice Board
  User Name
  Password
  Captcha
   
Shalarth is a centralized web based Integrated System of personnel information and Payroll for Grant-in-Aid Institution in Maharashtra. It is an important component of IFMS (Intregrated Finance Management System) with facility for data exchange with other important modules of Directorate of Accounts and Treasuries. It is the first step in the direction of achieving the aim of paper less electronic payroll system i.e. paybill generation, electronic submission, electronic audit and electronic payment to employees along with e-payslips.

 • मा. संचालक यांचे निर्देशानुसार, शालार्थ प्रणालीमध्ये संचमान्यता व शालार्थ मधील मंजूर पदे यांचे मॅपींग तसेच युडायस व्हेरीफेशन करणेकामी सुविधा उपलब्ध्द करून देण्यात आलेली आहे, तरी सर्व डीडीओ लेवल १ व २ यांनी सदर काम १५ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करून घेणेचे आहे, सदर सुविधा वापरण्याची पध्दती (युजर मॅन्युअल) लॉगीन पेज वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

 • मा. संचालक यांचे निर्देशानुसार, शालार्थ प्रणालीमध्ये कर्मचार्‍यांचे बँक तपशीलाची नोंद सर्व डीडीओ आणि डीटीओ यांचे स्तरावरून पडताळणी करणेकामी नविन सुविधा कार्यान्वीत केलेली असुन सदर कामी आवश्यक असणारे युजर मॅन्युअल उपलब्ध केलेले आहे. तरी सर्व डीडीओ लेवल १ यांनी सर्व कर्मचार्‍यांंचा बँक तपशील पडताळणी करून शालार्थ प्रणालीमध्ये त्याची नोंद तात्काळ करून घेणेचे आहे.

 • शालार्थ प्रणाली मध्ये जीपीएफ मॉड्युल लाईव्ह झाले आहे,तसेच GPF USER MANUAL उपलब्ध केलेले आहे.

 • शालार्थ प्रणाली वापर करित असताना फक्त इंटरनेट एक्सप्लोररचाच वापर करणे अनिवार्य आहे, इंटरनेट एक्सप्लोरर व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही ब्राऊझर वापरल्यास व त्यामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्यास सदर अडचणींचे निराकरण Mahait द्वारे केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

 • Helpline Number:18001208040
IMP Messages:-
1) मा. संचालक यांचे निर्देशानुसार, शालार्थ प्रणालीमध्ये कर्मचार्‍यांचे बँक तपशीलाची नोंद डीडीओ लेवल १ यांचे स्तरावरून पडताळणी करणेकामी नविन सुविधा कार्यान्वीत केलेली असुन सदर कामी आवश्यक असणारे युजर मॅन्युअल उपलब्ध केलेले आहे. तरी सर्व डीडीओ लेवल १ यांनी सर्व कर्मचार्‍यांंचा बँक तपशील पडताळणी करून शालार्थ प्रणालीमध्ये त्याची नोंद तात्काळ करून घेणेचे आहे.
Help Desk Important Links Useful Documents